Англоезични публикации през 2012 година

Докладва агент Ненов:

През изтеклата 2012 година реализирахме 6, словом: шест, публикации на текстове, преведени и редактирани от участници във Фантазийската преводаческа академия.

Най-масовата ни публикация се осъществи през май в сайта за електронни издания на къса проза Alfie Dog. Оттам одобриха разказите The Most Terrible Beast („Най-страшният звяр“) и Causality („Инвазия“) от Христо Пощаков и Father („Татко“) от Ивайло Г. Иванов. The Most Terrible Beast е включен в предстояща хумористична антология, която очакваме на 1 април. (Съвършено сериозно.)

Най-публикуваният ни автор бе Христо Пощаков, чийто хеттрик бе отбелязан с публикацията на разказа The Swamp („Блатото“) в електронната антология Over the Brink: Tales of Environmental Disaster през юли.

Най-престижната ни публикация беше включването на Three Tales of a Very Windy Town („Три истории за град с много вятър“) от Любомир П. Николов в електронната и хартиената антология Unstuck #2, редом с автори като Jonathan Lethem, Daniel Wallace и Carl Sandburg. В случай че широката общественост не остане достатъчно впечатлена – нека се довпечатли тук.

Най-дългоочакваната ни публикация ще бъде в летния брой на Nameless Magazine. От кого и какво, ще докладваме при свършен факт. (Пу-пу, да не му е уроки… прощавайте, разсеях се за момент.)

Най-публикуваният ни преводач бе Калин М. Ненов (участвал в превода и на шестте текста), следван плътно от Росена Петкова.

Накрая със задоволство констатирам, че новата година също започва успешно. Подробности очаквайте в следващия ни годишен доклад.

К.л.м. Ненов,
13 март 2013
гр. не се чете

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.