Англоезични публикации през 2013 година

Докладва агент Ненов:

През изтеклата 2013 година реализирахме 2, словом: две, публикации на текстове, преведени и редактирани или написани от участници във Фантазийската преводаческа академия.

Най-престижната ни публикация беше Asked the Soldier, “Who Called Me?” („И попита войникът: – Кой ме повика“) от Янчо Чолаков в електронното и хартиеното списание Nameless Digest #3, редом с автори като Mike Allen. В случай че широката общественост не се впечатли достатъчно, прилагаме (неизчерпателен) списък с държавите, в които съответното списание е било забелязано:

Най-личната ни публикация беше миниатюрата (flash fiction) The Film-thin Bound, писана от Калин М. Ненов на английски език, която спечели конкурса на Planetary Stories в категория до 1000 думи и се появи в октомврийския брой 19 на американския фензин Pulp Spirit.

Най-публикуваният (и, в случая, единственият) ни преводач бе Калин М. Ненов.

За първи път участвахме в международен конкурс за издаване на роман – с превода на „Аурелион: Монетата“ на Светлини сред сенките, второ преработено издание. За съжаление, организаторите на конкурса впоследствие го отмениха, поради финансова прищафъкнатост. (Разбираме ги и им състрадаваме.)

Сниженият брой публикации съответства пропорционално на активността ни: през 2013 година намалихме количеството изпращани текстове (submissions) за сметка на качеството на подбора. (Напълно пренебрегвайки съветите на Douglas Smith.)

Очакванията за 2014 година са сходни. През 2015-а е възможно увеличение на публикациите – благодарение на стартиралия тази пролет Копнеж за превод на антологията „За спасяването на света“.

К.л.м. Ненов,
30 юни 2014
гр. не се чете

One thought on “Англоезични публикации през 2013 година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.