Англоезични публикации през 2013 година

Докладва агент Ненов:

През изтеклата 2013 година реализирахме 2, словом: две, публикации на текстове, преведени и редактирани или написани от участници във Фантазийската преводаческа академия.

Най-престижната ни публикация беше Asked the Soldier, “Who Called Me?” („И попита войникът: – Кой ме повика“) от Янчо Чолаков в електронното и хартиеното списание Nameless Digest #3, редом с автори като Mike Allen. В случай че широката общественост не се впечатли достатъчно, прилагаме (неизчерпателен) списък с държавите, в които съответното списание е било забелязано:

Най-личната ни публикация беше миниатюрата (flash fiction) The Film-thin Bound, писана от Калин М. Ненов на английски език, която спечели конкурса на Planetary Stories в категория до 1000 думи и се появи в октомврийския брой 19 на американския фензин Pulp Spirit.

Най-публикуваният (и, в случая, единственият) ни преводач бе Калин М. Ненов.

За първи път участвахме в международен конкурс за издаване на роман – с превода на „Аурелион: Монетата“ на Светлини сред сенките, второ преработено издание. За съжаление, организаторите на конкурса впоследствие го отмениха, поради финансова прищафъкнатост. (Разбираме ги и им състрадаваме.)

Сниженият брой публикации съответства пропорционално на активността ни: през 2013 година намалихме количеството изпращани текстове (submissions) за сметка на качеството на подбора. (Напълно пренебрегвайки съветите на Douglas Smith.)

Очакванията за 2014 година са сходни. През 2015-а е възможно увеличение на публикациите – благодарение на стартиралия тази пролет Копнеж за превод на антологията „За спасяването на света“.

К.л.м. Ненов,
30 юни 2014
гр. не се чете

1 thought on “Англоезични публикации през 2013 година

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.