Из „Прекрасният нов свят, със Стивън Хокинг“

Из „Прекрасният нов свят, със Стивън Хокинг“/Brave New World with Stephen Hawking

субтитри за документалния минисериал от 2011 г.

Роботчето iCub от втора серия


I’m here in the Louisiana marshes
on the edge of the Gulf of Mexico

and it was here where one of the largest
oil spills in history spewed out

almost five million barrels of oil.

The oil flowed for months
before it was stopped,

by which time it had caused untold
damage to this part of the world.

The scale of the pollution
was vast as oil pumped

directly from a pipe on the sea bed.

When it was time for the clear-up,
the environment was hit again.

Were used to break up
the oil slicks at sea.

On shore, they had to remove the oil
by digging up vast tracts of land.


Намирам се в блатата в Луизиана
на брега на Мексиканския залив,

където един от най-големите
разливи на нефт в историята ни

изсипа почти пет милиона барела.

Нефтът изтичаше цели месеци,
преди да бъде спрян,

и причини неописуеми щети
на тази част от света.

Мащабът на замърсяването беше огромен,

тъй като нефтът изтичаше директно от
тръбопровод на океанското дъно.

По време на почистването
природата пострада пак.

Изляха се 500 тона съмнителни химикали,
с цел да разградят нефтените петна.

А на брега за премахването на нефта
трябваше да се прекопаят огромни площи.

The threat of more oil spills
hasn’t gone away.

But when the next one happens,
[…]

Here in New Orleans, scientists
have found a way of tackling

the pollution by exploiting
the behaviour of tiny life forms,

invisible to the naked eye,
that have been around on our planet

for billions of years.

Professor Somasundaran is obsessed
with surfactants…

compounds that are the most
important part

of any cleaning agent.

They help break down, separate
and disperse fats and oils.

[…]
Used to clean up spills.

He was convinced that he could find
a surfactant made by nature

that would be kinder
to the environment.

So he started looking at microbes.

Заплахата от нови нефтени разливи
не е изчезнала.

Но когато се случи следващият,
науката може да разполага с решение.

Тук, в Ню Орлиънс, учените
са открили начин за справяне

със замърсяването, като използват
поведението на мънички организми,

невидими с просто око
и съществували на Земята

от милиарди години.

Проф. Сомасундаран се е посветил на
ПАВ, повърхностноактивните вещества,

съединения, които са
най-важният елемент

в почистващите препарати.

Те участват в раздробяването,
отделянето и премахването на мазнините,

и са важна съставка в дисперсантите,
използвани за почистване на разливи.

Ученият бил убеден, че може да открие
ПАВ, създадено от природата,

което ще пази околната среда по-добре.

Затова се съсредоточил върху микробите.

And that is done
using bio-surfactants.

They are produced by microbes.

So the question was can we use
these bio-surfactants

Is that essentially the advantage
of using these bio-surfactants,

that they are biodegradable?

Biodegradable and environmentally
compatible with the surroundings.

So Somasundaran and his team
started the search.

After hours and hours
looking down the microscope

they made a discovery.

One particular microbe
called Bacillus subtilis

did something very special.

It produced an incredibly
effective surfactant,

and kept them apart.

So inside all of these droplets
is oil?

Absolutely.

Exactly what’s needed
to break up an oil spill.

We were really surprised to discover
this shell that forms is so robust

so that it will prevent a merger
of droplets with each other

and so dispersion will be stable
for a long time

so the microbes can
do their job.

Вярвам, че Майката Природа е най-добра
в ползването на билогични ПАВ.

Те се произвеждат от микроби.

Въпросът беше може ли да ползваме
тези био-ПАВ, които щадят природата?

Всъщност това ли е предимството им,

че са биоразградими?

Биоразградими и съвместими със средата.

И тъй Сомасундаран и екипът му
започват търсенето.

След дълги часове
взиране през микроскопи

те правят откритие.

Един определен микроб,
наречен Bacillus subtilis,

върши нещо много специално.

Той произвежда изключително
ефективно ПАВ,

протеин, които оформя много здрава ципа
около капчиците нефт и ги изолира.

Значи в тези капчици има нефт?

Да.

Точно каквото е нужно,
за да се разгради нефтен разлив.

Бяхме много изненадани да открием,
че получената ципа е толкова здрава,

че не позволява на капчиците
да се сливат една с друга,

тоест дисперсията ще е стабилна
дълго време

и микробите ще могат
да си свършат работата.

Из четвърта серия: „Околна среда“. В английския транскрипт на места липсват фрази.

Целият сериал Brave New World with Stephen Hawking се съхранява в Колибката. Препоръчвам ви го.

4 thoughts on “Из „Прекрасният нов свят, със Стивън Хокинг“

 1. Кале, много ми допада тоя откъс от серията, само дето преди да се зачета се стреснах от това отвратително роботче, чиято снимка си сложил най-горе. Въпросното “същество” го намразих още като му видях мазната изкуствена усмивка и оттам нататък всичко, което говореха за роботи, наподобяващи хора, ми се стори дразнещо.

  Не съм изгледал всичките епизоди от Brave New World, но от тези, които видях, откъса за микробите ми остави най-добро впечатление.

  Благодаря, че ми препоръча филмчето! Дори нещата, с които не съм съгласен като светоглед ми помагат – държат ме в течение за… обстановката.

  А иначе, ти не превеждаше ли субтитрите за Brave New World?

  • Интересно… На мен роботът iCub ми беше много симпатичен. Впрочем в серията за него (мисля втора) се вижда, че може и да се мръщи. 😉

   Преводът на субтитрите е мой, да. (Като повечето неща в този блог.) Ако цитирам нещо чуждо, задължително ще спомена автора.

 2. Имам лично отношение към този филм (сериал). Помогна ми в опитите ми да си коригирам мирогледа, да доразбера, че домейнът на човечността и духовността не е ограничен сред интернет-споделящите или хартиено-четящите/пишещите. На страната на доброто са и (част поне от) мощните сили на науката и тегхнологиите – не гаражните, а най-модерните и фундаментално ровещите в тайните на материята и в бъдещето. И кова не го казвам аз, а Стивън Хокинг. Гледайте, препоръчвайте.

  • Na theoria cialata nauka bi triabvalo da e na stranata na dobroto (makar che mi se struva che se e zapochnalo ot lubopitstvo, a to e niakak neutralno). Na praktika mnogo malko ot uchenite sa dvijeni ot niakakyv podoben motiv. Mnogo se radvam che ima podobni ucheni. Shte izgledam seriala s udovolstvie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.